Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

01-04-2020 - Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

PDF

01-04-2020 - Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

PDF

01-04-2020 - Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

PDF

01-04-2020 - COVID-19: najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

01-04-2020 - Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

31-03-2020 - Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

24-03-2020 - Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Strona główna

© BRACH sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego.

Wszystkie prawa zastrzeżone.